1,520,000 ریال

مینی کیک تولد تقریبا برای 8 نفر مناسب است.

دسترسی: موجود در انبار

2,050,000 ریال

کیک تولد قهوه تقریبا برای 10 نفر مناسب است.

دسترسی: موجود در انبار

2,390,000 ریال

کیک تولد شکلاتی تقریبا برای 10 نفر مناسب میباشد.

دسترسی: موجود در انبار

2,310,000 ریال

کیک تولد صورتی و سفید تقریبا برای 10 نفر مناسب است.

دسترسی: موجود در انبار

2,650,000 ریال

کیک تولد دور مغز تقریبا برای 10 نفر مناسب است.

دسترسی: موجود در انبار