مرحوم سید اسماعیل طباطبائیان

مرحوم سید اسماعیل طباطبائیان

مرحوم حاج سید اسدالله طباطبائیان

مرحوم حاج سید اسدالله طباطبائیان

قنادی طباطبائی

این مجموعه در سال ۱۳۰۰ توسط سید اسدالله طباطبائیان با تولید گز و سوهان تاسیس شد و سپس در سال ۱۳۲۰ در محل فلکه جنوبی حضرت مقابل مسجد گوهرشاد با مدیریت سید اسماعیل طباطبائیان به صورت گسترده تری با نام قنادی طباطبائی و علامت کبوتر شروع به فعالیت نموده و پس از خرابی فلکه حضرت در خیابان ۱۷ شهریور ادامه کار داد و سپس در سال ۱۳۶۸ محل جدید خودرا واقع در خیابان ابن سینا ( چهارراه دکتری ) با مدیریت سید مصطفی طباطبائیان افتتاح نمود. از اهداف مهم این مجموعه نواوری و تامین رضایت مشتریان از هر جهت میباشد. کیفیت و تنوع محصولات سنتی این مجموعه باعث شد تا یکی از برترین برندهای شهر مشهد به حساب اید و همچنین کسب چندین تندیس و لوح از دستگاه های نظارتی و کیفی مهر تائیدی بر صحت این موضوع می باشد.